Marek Zwierz

Biegły rewident

Specjalizacja
Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg przepisów krajowych oraz standardów międzynarodowych, weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg, weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej, kontrola dokumentacji księgowej, analiza sprawozdań finansowych, nadzór nad księgowością.

Życiorys
Absolwent SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). Ponad 20 lat doświadczenia w obszarze księgowości, badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie i zarządzaniu. W latach 1989 -1992 Główny Księgowy Budżetu ZUS i dyrektor Departamentu Ekonomicznego ZUS. Od roku 1988 czynny biegły rewident. W swojej karierze kierował wieloma znaczącymi projektami audytorskimi. Opiekun aplikantów na biegłych rewidentów.

Prezes zarządu Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Audytorska od 1998 r.